k47.cz
koronavirus výběr foto Praha povídky kultura
TECH ▞▞ kolo | twitter RSS

Carus Ferocia

— k47

Jeden z mra­kodrapů zmí­ně­ných v Aryt­mii, který se ale poz­ději vy­skytl i v jiných po­víd­kách jako na­rážky.

Název v pře­kladu z latiny zna­mená něco jako zu­ři­vost svatá nebo mi­lo­vaná zu­ři­vost.

píše k47 & hosté, ascii@k47.cz