k47.cz
výběr kolo foto makro povídky kultura
koronavirus TECH ▞▞ 🞄⬤🞄 | twitter RSS

Žijeme!

18. 2. 2004 (před 17 lety) — k47 (CC by-nc-sa)

Ač se to nezdá, my do­o­pravdy žijeme.

Ob­jek­tivní kri­tika není ke škodě, a právě ona mrcha má za ná­sle­dek změnu. Změnu, jejíž účel je jediný – říct, že k47čka žije a stejně tak ko­lek­tiv lidí sto­jí­cích v pozadí.


18.2.2004

píše k47 & hosté, ascii@k47.cz