k47.cz
výběr kolo foto makro povídky kultura
koronavirus TECH ▞▞ | twitter RSS

Volná židle

17. 3. 2005 (před 16 lety) — k47 (CC by-nc-sa)

K47čka nám nějak uvadá, přá­telé. Nelze si ne­všim­nout, moje ně­kdejší nad­šení vy­chládá. Sám to tady nejsem scho­pen roz­hý­bat tak, aby se na nás ak­tu­a­li­zace valily každý druhý den. Proto ob­razně řečeno na­bí­zím volnou židli v re­dakci. Kdo­koli by se chtěl po­dě­lit o svoje dílo a jinde ho ne­po­cho­pili nebo prostě jen od­kopli, tady se může po­dě­lit o cokoli. Vstu­penka je tady.


17.3.2005

píše k47 & hosté, ascii@k47.cz