k47.cz
koronavirus výběr foto Praha povídky kultura
TECH ▞▞ kolo | twitter RSS

tzv. ÚVODNÍK

— k47 (CC by-nc-sa) (♪)

Předně bych chtěl říct : NE­OD­CHÁ­ZEJ JSI TU DOBŘE

Je to tu píše se rok 2003 a už je to hotovo. Moji dlou­ho­do­bou práci spatří mi­li­ony, co mi­li­ony – MI­LI­ARDY lidí a budou ochro­meni zírat na můj výtvor. Budou číst, budou se dívat, budou sta­ho­vat….


…jak já memám rád utopie.


Pseu­doin­te­lek­tu­álně hy­peri­n­ter­ak­tivně makro­re­la­tivní in­ter­ne­tový mag
«ş»
co zde ne­na­jdete:
in­te­lek­tu­a­lismy
teorie
po­li­tiku


Ale teď vážně, co vás tady čeká. Je­li­kož teprve za­čí­nám, tak toho tady moc není: můžete si pře­číst něco o po­pu­lár­ním spotu/válce air­softu, dále stáh­nout mojí první mapu do Quake 3 areny a na­čer­pat moudra o sko­ro­pro­fi­ga­mingu, dále tady budou různé re­fe­ráty a jiné uži­tečné věci do školy i jinam. hmm… hmm… zatím toho tady fakt moc neni, ale bude líp.


* prehis­to­rie (2003)

Za­svě­cený ko­men­tář po letech:

Tak takhle nějak to začalo…

Sa­mo­zřejmě v jiných bar­vách a pro­ve­dení, ale text úplně prv­ního úvod­níku zněl, jak je zde psáno. Jen s tou vý­jim­kou, že v sou­pisu co zde ne­na­jdete byla na za­čátku i poezie, ale poté, co jsem napsal svou první báseň jsem toto tvr­zení poupra­vil.

Ještě dnes nad vzpo­mín­kami za­máčknu ne­jednu slzu. Jó jó, ty za­čátky. To jsem byl ještě pln elánu a tvůrčí ener­gie, to bývalo ještě fajn.

píše k47 & hosté, ascii@k47.cz