k47.cz
výběr kolo foto Praha povídky kultura
TECH ▞▞ | twitter RSS

Three quarks for Muster Mark

29. 6. 2006 (před 14 lety) — k47 (CC by-nc-sa)

Tyhle slova napsal James Joyce do svého románu Plačky nad Fin­ne­ga­nem a aniž by to tušil, začal se po­dí­let na kvan­tové fyzice. Tato věta se v románu vy­skytla jen jednou a navíc nedává smysl, přesto dala jméno zá­klad­ním ka­me­nům hmoty – kvar­kům.

O 67 let poz­ději pozdě v noci sedím před po­čí­ta­čem, na mo­ni­toru mi sedí můra, na mě celý den sedí depka, nic se mi nedaří, nálada mizivá, jsem una­vený, hlava mě třeští. K večeru jsem se snažil se sejmout, dostat se do hrozný de­prese, ne­o­vla­da­telné zu­ři­vosti, kdy pláču a jedu jako motor, a pak se zase nějak (pomocí Ori­ginu) vy­hra­bat, ale ne­po­da­řilo se. Nálada ani ne­klesá, ani ne­stoupá, je pořád taková mi­zerná.

kaja47 (zuřivý/ne­zu­řivý)


18.5.2006 & 29.6.2006

píše k47 & hosté, ascii@k47.cz