k47.cz
výběr kolo foto makro povídky kultura
koronavirus TECH ▞▞ 🞄⬤🞄 | twitter RSS

Three quarks for Muster Mark 2

6. 7. 2006 (před 15 lety) — k47 (CC by-nc-sa)

(Buddy, I hate you…)

„Čéče ty tvoje stránky… Nemáš chlape ně­ja­kej pro­blém?“ zeptal se mě člověk, kte­rýho jsem nikdy ne­vi­děl.

„Sa­mo­zřejmě, že mám prob, stej­nej jako ty. Ten nej­větší a je­di­nej,“ ne­od­po­vě­děl jsem, ale moh' jsem. Prav­dě­po­dob­nost tady byla.

Ten člověk mi vrazil kudlu do břicha a pod­lo­mil víru a chuť to táh­nout dál. Přesto jsem si řek', že to tak ne­ne­chám a zase se do toho opřu. Nic mě ne­do­káže za­sta­vit…

Na­ko­nec ta kudla v žeb­rech, rána ko­le­nem do ža­ludku byl impulz: pracuj víc, šrou­buj jako motor, sedři se, nic jinýho ti ne­zbejvá. Ale ve sku­teč­nosti to je jediný co chci a můžu chtít: určit si svůj osud.

Pokusy o ge­ne­rální re­start nálady se ne­po­vedly a tak se po­tá­cím někde na hraně mi­zer­ného zou­fal­ství. Ab­sur­dita je všu­dypří­tomná, ale nejsem scho­pen se sou­stře­dit a vy­mys­let nějaký abs frag­ment 669. Po­tře­buju si vy­čis­tit hlavu nit­rá­kem nebo na kole. Pak snad…

kaja47 (zou­falý/ne­zou­falý)


5.7.2006

píše k47 & hosté, ascii@k47.cz