k47.cz
výběr kolo foto makro povídky kultura
koronavirus TECH ▞▞ 🞄⬤🞄 | twitter RSS

Tečka za smajlíkem

9. 9. 2004 (před 17 lety) — k47 (CC by-nc-sa)

Zjis­til jsem, že jako jeden z mála lidí na netu píšu i za smaj­lí­kem na konci věty tečku – asi takhle :). A taky se občas za­mýš­lím, jestli by po smaj­lí­kovi neměla ná­sle­do­vat mezera, ale asi ne pro­tože jsou to znaky jako ja­ké­koli jiné a tvoří jakési spe­ci­fické slovo s přesně daným vý­zna­mem :(. A tak za deset let se ve ško­lách bude učit je­de­náctý slovní druh: smaj­lík :|.

Jeden můj dobrý ka­ma­rád začal brát drogy. Je mi na­prosto jedno jak si nasere do hlavy, ale do­stá­vám chuť ho psy­cho­lo­gicky zdeptat, de­gra­do­vat jeho ego na úroveň po­kus­ného krá­líka a po­hrá­vat si s jeho myš­len­kami, aby začal po­chy­bo­vat sám o sobě. Je mi sr­dečně jedno, jak to s ním skončí.


9.9.2004

píše k47 & hosté, ascii@k47.cz