k47.cz
výběr kolo foto makro povídky kultura
koronavirus TECH ▞▞ 🞄⬤🞄 | twitter RSS

Svět je divnej a já nechci ztratit krok

4. 4. 2006 (před 16 lety) — k47 (CC by-nc-sa)

(někdy od­po­ledne; rok 2k6)

Svět je za­tra­ceně divný místo. Můžeme o tom po­le­mi­zo­vat, můžeme s tím ne­sou­hla­sit, ale to je tak všechno, co se s tím dá dělat. Po dlou­hých 18 rocích + něco jsem zfor­mu­lo­val svůj názor do věty: Nic nemá smysl. Nic kromě toho v co člověk věří.


V co tedy věřím? Věřím v to, že bude líp? Kdo ví! Ale roz­hodně je hůř než jak všechno vypadá. Přesto je nutné se smát, pro­tože věci můžou být mnohem lepší, jak se nám nikdy ani ne­zdálo. Stačí jenom chtít a věřit.

Tedy dneska se to nese v duchu op­ti­mis­mus++.

Svět je za­tra­ceně divný místo. Tak na­pří­klad já sám píšu po­vídky i když moc nečtu. Sám o sobě říkám, že jsem mi­zerný pi­sá­lek, ale je to spíš ali­bis­mus. Chci kres­lit i když mi to moc nejde, dělám věci o kte­rých nevím zhola nic, do něčeho se vrhnu po hlavě, chys­tám ne­smy­slné plány a pak couvám, co to jde, nebo bojuji pro­hra­nou bitvu. Je to nor­mální nebo správné. Dalo by se o tom po­chy­bo­vat, ale nikdo nemá tolik práv, aby mohl něco za­ka­zo­vat. Navíc, kdyby člověk ne­zkou­šel nové věci, tak je prostě krát­ko­zraký pi­to­mec a ho­tovka.

Svět je za­tra­ceně divný místo a někdy je lepší ne­vě­dět, věřit a za­po­me­nout.

—anonym(kaja47)

* smyš­leno koncem března // na­psáno 4.dubna 2006

píše k47 & hosté, ascii@k47.cz