k47.cz
výběr kolo foto makro povídky kultura
koronavirus TECH ▞▞ 🞄⬤🞄 | twitter RSS

První věrný

16. 10. 2003 (před 17 lety) — k47 (CC by-nc-sa)

Po­divný nadpis nového úvod­níku. Ne­mys­líte? Ale já k tomu mám důvod.

Nový úvod­ník jsem plá­no­val se změnou na­vi­gač­ního panelu (ten vlevo – je teď de­tail­nější, hezčí a není tak suchej), do­lé­hal na mě jeden člověk, kte­rému se cosi ne­lí­bilo, ale ne­vě­děl jsem o čem budu psát. A to ani ná­ho­dou. Ale pak, jako blesk z čis­tého nebe, napsal M@rtyho com­meräd [ka­ma­rád] do knihy ná­vštěv zprávu, která mě do­slova šo­ko­vala. Až na výjmky ob­sa­ho­vala jen kladná a po­chvalná slova a to se stalo úplně poprvé! A na­konci napsal, že se tu pár­krát každý týden ukáže. A to je právě ten první věrný. Jméno nebudu z důvodů krytí sou­kromí zve­řej­ňo­vat (ale po­dí­vejte se do knihy, je tam i mail:)).

Tak to by bylo, možná by ně­kteří řekli, že je to něco co ne­stojí za po­zor­nost, ale za tu dlou­hou dobu co dělám web se mi to ne­stalo (už to bude víc jak rok :), kdo nevěří, nechť mrkne do ar­chivu no­vi­nek). Ale půjdem dál: jak si mnoho lidí všimlo, web se roz­jíždí ra­ke­to­vou rych­lostí a ti, kdo pa­ma­tují prehis­to­rické za­čátky (tedy sand jenom já), musejí chroch­tat blahem. To co je tady teď, totiž asi o 1000% před­čilo moje před­sa­tvy (vím, byl jsem mladý a skromný :)).

Ale co tady teď vlasně je? Tak předně se hodně moc roz­jíždí sekce Miz­ze­rie, zá­so­bo­vaná mými po­víd­kami. Při­byly ankety a při­bude víc re­cenzí PC her a re­fe­rátů. A taky jsem se po­di­vil, co je všechno v ra­me­ceku. A to pozor! To jsou kecy, který někdo sku­tečně rekl, nebo si myslel. Někdy mi nad tím zů­stává rozum stát :).

Za­svě­cený ko­men­tář po letech:

Když už všichni pro­pa­dali bez­na­ději, ukázal se tu První věrný. Právě On mě pře­svěd­čil, že moje úsilí nebude bez po­všim­nutí za­po­me­nuto. Každé slovo chvály mě vždycky při­vede do skvělé eu­fo­rie, stavu blaha a tvůrčí čin­nosti. To by se mělo pro­vá­dět čas­těji :-).


16.10.2003

píše k47 & hosté, ascii@k47.cz