k47.cz
výběr kolo foto Praha povídky kultura
TECH ▞▞ | twitter RSS

Ohlasy

28. 3. 2004 (před 16 lety) — k47 (CC by-nc-sa)

Včera byl velice slavný den – přišel mi mail! Ale ne jen tak le­da­jaký; na­psala ho jakási Kris­týna. Ob­li­gátní fráze typu: „Ahoj Kájo, jsi na­prosto úžasný, nemáš čas v sobotu od půl­noci do půl­noci, že bych se sta­vila.“ tam NEBYLY :-).

Tento mail byl jiným způ­so­bem je­di­nečný. Všeho všudy ob­sa­ho­val pět až šest slov; ale his­to­ricky poprvé to byl mail od úplně cizího člo­věka (člo­vě­čice) tý­ka­jící se k47čky. Byla to jen malá při­po­mínka, která ovšem byla oka­mžitě vy­sly­šena.

Budeme slavit? Těžko. Ale jestli se vám něco dal­šího nezdá nebo ne­vy­ho­vuje, na­pište, já za­re­a­guji. Všechno dělám pro lidi a pro stranu :-).


28.3.2004

píše k47 & hosté, ascii@k47.cz