k47.cz
výběr kolo foto makro povídky kultura
koronavirus TECH ▞▞ 🞄⬤🞄 | twitter RSS

Neklid

5. 12. 2005 (před 15 lety) — k47 (CC by-nc-sa)

Nosím v sobě ne­klidné srdce. Jsem hy­perak­tivní a zá­ro­veň pa­sivní, chci pořád něco tvořit, i když nemám chuť nebo sílu. A právě neklid je chvění mezi těmito ex­trém­ními hod­no­tami.

Může se to zdát pa­ra­doxní, když vez­meme v potaz, že mě můžete nej­čas­těji spat­řit ve vlaku jak spím. Zdán­livě stag­nuji a ne­pro­je­vuji žádnou ak­ti­vitu. Ale to jsou jen ná­sledky ne­klid­ných nocí, kdy čas spánku ne­u­stále zkra­cuji, pro­tože nejsem spo­ko­jen, mám chuť vy­buch­nout jako bomba na­lo­žená nápady, ale nechuť tvořit mi to kazí. Takhle za noc naspím třeba jenom 4 hodiny, za týden pak prů­měrně pět na noc, a to je málo. Pak vy­čer­pán ulehám kde­koli, kde je to jen trochu možné. Únava pře­může neklid.


18.11.2005

píše k47 & hosté, ascii@k47.cz