k47.cz
výběr kolo foto makro povídky kultura
koronavirus TECH ▞▞ 🞄⬤🞄 | twitter RSS

Mental-porn (Autocenzura? Ne děkuji!)

23. 1. 2006 (před 15 lety) — k47 (CC by-nc-sa)

Jednou mě na­padlo, zda to tady ne­pře­dě­lám na porno stránku, ale hned jsem ten nápad za­vrh­nul. Na netu je toho spousta a kdo chce, tak si to najde sám, že. Navíc tady sám od­ha­luji takové svoje du­ševní porno. Přece jenom, když platí pra­vi­dlo: co na duši to na netu, tak se stránky po­sou­vají do roviny de­ní­kové až osobní.

Ale to není zas tak pravda. Ne­zve­řej­ním úplně všechno a ne­u­dě­lám stránky takové, aby to přesně od­po­ví­dalo obrazu mojí duše. Kdyby to tak bylo, tak by se v nich nikdo ne­vy­znal, obsah by byl dost po­chybný a ak­tu­a­li­zace by při­bý­valy na­ho­dile v in­ter­va­lech od ně­ko­lika málo sekund do dvou měsíců. Pak bych mohl s klid­ným svě­do­mím mezi mě a moje stránky dát rov­nítko a vy­sti­ho­valo by to sku­teč­nost. Ale tak to není (bo­hu­žel/bo­hu­dík).

Ale pak jsem si řekl, že nějak ra­zantně sám sebe cen­zu­ro­vat a škrtit hrdlo po­div­ností nemá smysl. Když už je to moje stránka (a dal­ších při­spě­va­telů) mělo by se sem házet nej­shni­lejší maso ze spod­ního patra našich duší (nebo naopak ty nej­čer­s­tvější kousky), ale kaž­do­pádně něco, co nás vy­sti­huje. Nemá smysl se snažit dělat něco správně, je třeba to dělat tak, jak to cítíme. Za­tra­ceně.

PS. Všechny ukázky po­chyb­ného obsahu, které jsem napsal do titlu slova po­chybný mě lákají a rád bych se jim vě­no­val a vy­tvo­řil něco na ten způsob.


13.ledna 2005 – 23.leden 2005

píše k47 & hosté, ascii@k47.cz