k47.cz
výběr kolo foto makro povídky kultura
koronavirus TECH ▞▞ 🞄⬤🞄 | twitter RSS

Léta nultá

1. 1. 2007 (před 14 lety) — k47 (CC by-nc-sa)

(tedy roky 2000-2010)

Až se mě budou za hodně let ptát: „Tak co, jaká byla léta nultá? Co se dělo na za­čátku tře­tího mi­lé­nia?“ tak já od­po­vím: „Ne­stalo se nic“. Vážně, vůbec nic, úplně zabitý roky, kdyby vůbec nebyly, sotva bych si toho všim­nul.

Možná je to drsný, ale mě to tak nějak přijde. Mám pocit, že se od 1.1.2000 vůbec nic ne­stalo. Nic na­to­lik zá­važ­nýho, co by se mi nějak vrylo do paměti. Mám už dlouho takový pocit, že každý můj den není ničím vý­ji­mečný, je to jenom bahno, prach, špína a jinak nic. Možná mám příliš vysoký nároky na za­pa­ma­to­vá­ní­hod­nou udá­lost (což je blbý), ale taky možná se nic moc pod­stat­nýho ne­stalo (což je ještě bl­bější).

I když wiki říká, že to byly udá­lostmi nabyté roky, já mám pocit pus­tiny. Taková rovná poušť, sem tam nějaký ty kak­tusy, který jsou si moc po­dobný. Moc na to, aby to někoho mohlo za­jí­mat.

Možná se něco změní v ná­sle­du­jí­cích letech 07-10, ale do­vo­luji si po­chy­bo­vat. Jsem pe­si­mista a jediný, co mi pomůže je rána ka­me­nem do hlavy, ale budiž. Co to tady sakra melu? Už je rok 2k7 a snad bude za něco stát…


PS: Ale jo, ten oh­ňostroj, který od­pá­lil konec 2006, ten stál za to. I když jsem nebyl v epi­cen­tru, tak jediný co se na to hodí je slovo blast!

—kaja47 (ide­ální ne­spa­vec & pe­si­mista & ší­le­nec ze řetězu utr­žený)

19. pro­since 2006 & 1. ledna 2007

píše k47 & hosté, ascii@k47.cz