k47.cz
výběr kolo foto makro povídky kultura
koronavirus TECH ▞▞ 🞄⬤🞄 | twitter RSS

Kdysi dávno v Mexiku

27. 10. 2004 (před 16 lety) — k47 (CC by-nc-sa)

Dneska jsem si vzpo­mí­nal na staré časy K47čky. V té době jsem byl do tvorby strá­nek velice za­pá­len a jakmile jsem přišel domů, sedl jsem k po­čí­tači a něco jsem na k47čce dělal. A tehdá bylo co dělat. A co z toho dří­věj­šího úsilí zbylo dodnes? Skoro nic starý design byl vy­stří­dán novým, ně­ko­lik sekcí úplně zru­šeno, ze sekce o Quake3 tu zbyla jedna ne­do­kon­čená mapa. Ale zase jsem se naučil jazyk HTML a jak s ním tvořit stránky, tak aby byli hezké/rychlé/dobré. A pak tady zbyla Miz­ze­rie. Pů­vodně jsem ji plá­no­val jen jako takový vý­stře­lek, ale dneska zabírá vět­šinu K47čky.


* 27.10.2004

píše k47 & hosté, ascii@k47.cz