k47.cz  — každý den dokud se vám to nezačne líbit
výběr foto Praha povídky kultura
TECH ▞▞ kolo | twitter RSS

Hlavy strojů

3. 3. 2004 (před 15 lety) — k47 (CC by-nc-sa) (♪)

(Mazací hlava, Čtecí hlava, Za­pi­so­vací hlava)

Člověk musí mít nějaké svoje heslo; nějaký svůj postoj, podle kte­rého se řídí a roz­ho­duje. Můj postoj je po­měrně tvrdý a to hlavně pro mě samého. Je to hodně o odo­lá­vání po­ku­šení a otu­pení vůči okolí. Říkám to proto, že nechci vy­pa­dat jako dik­tá­tor, když občas něčí názor po­tla­čím.

Máte v hlavě na­b­lito


3.3.2004

píše k47 & hosté, ascii@k47.cz