k47.cz
výběr kolo foto makro povídky kultura
koronavirus TECH ▞▞ 🞄⬤🞄 | twitter RSS

Funguje to líp než namazanej stroj...

26. 7. 2004 (před 17 lety) — k47 (CC by-nc-sa)

Po mi­nu­lém mírně unylém a úpad­ko­vém úvod­níku při­chází nový, lepší. Stejně tak, jako každý další východ slunce je ještě krás­nější než ten pře­de­šlý, tak i K47čka je vý­živ­nější a hod­not­nější každým oka­mži­kem. Po­slední dobou mám tolik tvůr­čího od­hod­lání a ener­gie až běda. Kdyby se po­dobné výlevy opa­ko­valy čas­těji, tak jsme teď mnohem dál.


26.7.2004

píše k47 & hosté, ascii@k47.cz