k47.cz
výběr kolo foto Praha povídky kultura
TECH ▞▞ | twitter RSS

Drogy

18. 4. 2004 (před 16 lety) — k47 (CC by-nc-sa) (♪)

V po­slední době o mně všichni říkají, že jsem se změnil a pak do­dá­vají, že určitě jedu na dro­gách. Za­ne­dlouho v mém cho­vání objeví pří­znaky pře­dáv­ko­vání nejméně 20 růz­nými druhy drog.

Sa­mo­zřejmě, že jsem se do bahna drog ne­po­no­řil (zatím???). Ale jako ukázku toho, co vás může čekat když za­čnete, jsem při­pra­vil malou ta­bulku drog, jejich účinků a pro­jevů pře­dáv­ko­vání.


18.4.2004

píše k47 & hosté, ascii@k47.cz