k47.cz    — každý den dokud se vám to nezačne líbit
foto Praha výběr povídky kultura | twitter FB


DEG (zpropadená báseň, část XXII.)

25. 8. 2005 — k47 (CC by-nc-sa)

Poslední dobou si uvědomuji, že jsem byl degradován ze syna na nějaký druh pomocné pracovní síly. Týká se to mého otce a mě, připadám si jako kdybych byl v jeho povědomí jen jako člověk, který tu někde je, ale to je tak vše, co se o něm dá říct. Mám pocit, že balancuji na okraji rodinného kruhu. Ano občas se o mně zajímá, ale to jedině, když je třeba něco udělat, jinak jsem virtuální člen rodiny.

Mám pocit, že na mě a mých aktivitách nikomu moc nesejde, možná se to všechno ustálilo na jakési nejzazší akceptovatelné hladině a nikdo nechce vychýlit jazýčky vah. Přesto se to jednou stalo. Měl to být den mého triumfu, vyhrál jsem tu zpropadenou básnickou soutěž a očekával vítězství. Ale doma mezitím vypukla rodinná katastrofa. Připadalo mi, že se vše točí kolem otcovy náladovosti (pramenící z nedostatečné komunikace mezi námi všemi; ale je v tom Hlava XXII.: protože mu nesdělím všechno, je nasraný a protože je nasraný, tak nechci všechno říkat; banalita, ale logicky to někdy musí bouchnout). A taky to bouchlo. A já se regulérně sesypal (byl to dost děs, nebyl jsem schopný slova a pořád jsem plakal a pořád, jakmile jsem se trochu uklidnil a chtěl říct něco kloudného, tak jsem zas začal). Ano pak projevil zájem o tu zpropadenou báseň, ale byla to jen snaha zažehnat bouři a druhý den už nic takového neexistovalo. Proč tolik slov kolem banality jednoho odpoledne + jednoho života. Snad jsem se chtěl dopsat k tomu, že trocha uznání by velmi pomohla; několik slov, že nejsem prachsprostý blázen, že se snažím něco vytvářet bez jakýchkoli vyhlídek na zisk, ale připadá mi, že smůla půjde stále v mých šlépějích.

Už jenom fakt, že se svěřuji neznámým lidem na internetu, místo abych vyhledal oko hurikánu, svědčí, že marně pláču na špatném hrobě.

Snad jen na konec bych řekl, že hrdina z povídky Motor jsem byl já při jednom nekontrolovatelném návalu zuřivosti.


28.8.2005

píše k47 & hosté, ascii@k47.cz