k47.cz
výběr kolo foto makro povídky kultura
koronavirus TECH ▞▞ | twitter RSS

Crashtesty

27. 1. 2005 (před 16 lety) — k47 (CC by-nc-sa)

Při­pou­tejte se, pro­bíhá cra­sh­test. Do srážky zbývá 5, 4, 3, 2, 1, 0.

V po­slední době pro­bí­hají spíš testy přízně čte­nářů k47čky. Až jeden mesíc dlouhé pro­dlevy mezi ak­tu­a­li­za­cemi. Vím za­slou­žil bych ránu, ale vždycky to prostě nejde. Ode­d­neška se můžete ra­do­vat, sli­buji, že se budu strán­kám vě­no­vat o 225% víc než dřív. (na druhou stranu, sliby jsou od toho, aby se po­ru­šo­vali).


27.1.2005

píše k47 & hosté, ascii@k47.cz