k47.cz
koronavirus výběr foto Praha povídky kultura
TECH ▞▞ kolo | twitter RSS

Tragická zpráva o stavu našeho jazyka

24. 8. 2003 (před 16 lety) — k47 (CC by-nc-sa) (♪)

Jednou jsem se pro­bí­ral pří­spěvky na nějaké dis­kuzi. Vy­ja­d­řo­vání lidí bylo v normě – tzn. tra­gické. Nejenže jim ve škole nikdy nic ne­ří­kali o čár­kách a háč­cích nad pís­meny, ale navíc jsem tam našel jen mi­ni­mum čárek za slovy a když už tam byly, tak špatně. Myslel jsem si, že je to jen vý­jimka, ale kdepak! Po­dobné vý­plody tam byly čas­tější, tak časté, že jaksi ne­zbylo místo na nic, co by bylo na­psáno správně. Takže všechno bylo špatně, ale něco bylo ještě horší. Tak na­pří­klad: dost často do­chá­zelo ke spo­jo­vání nebo naopak ne­smy­sl­nému roz­po­jo­vání slov. Beru. Může se stát. Prostě pře­klep. Ale to by po­dob­ných perel ne­smělo být deset na řádku! Ale to není všechno, to je teprve za­čá­tek. Takže: jakési tvrdé y a měkké i se taky moc ne­chytá, ale budiž i já se občas spletu. Taky tečky, velká/malá pís­mena, nějaké to mě/mně/mne a mnoho dal­šího. Dále často po­u­ží­vali cizí ne­české výrazy místo slov, která by se dala v po­řádku vy­já­d­řit „česky“, ale to se dneska asi nenosí.

Pak jsem tam ob­je­vil pojem „zá­díčka“ a na­padlo mě jediné slovo: de­bi­lis­mus. Jinak se to nedá popsat. Ty lidi musí mít mozek to­tálně v p***i. Kdyby se to tam hodilo, nic bych neřekl, ale ono to bylo úplně vy­tr­žené ze sou­vis­lostí.

Takže: Češ­tina je dost zu­bo­žená. A kdo za to může? Já ne, já se snažím psát jakž­takž dobře. Ale můžou za to všichni Češi a proto vzná­ším žalobu na celý národ, pro­tože zni­čili co jim bylo dáno (ehm… no nic, nechal jsem se unést :-). Takže až budete něco psát, dejte si na tom trochu zá­le­žet a aspoň si to po sobě pře­čtěte, bude to tak fajn a já už si nebudu mít na koho/co stě­žo­vat. Děláte to přece pro mě :-).

píše k47 & hosté, ascii@k47.cz