k47.cz
výběr kolo foto makro povídky kultura
koronavirus TECH ▞▞ 🞄⬤🞄 | twitter RSS

Smysl života

9. 4. 2004 (před 17 lety) — Sorraja

Po­slední dobou mě začala za­jí­mat otázka: Proč žijeme? Přijde mi zvláštní, proč dál žijeme, i když je třeba náš život samá bída a utr­pení. Proč to prostě ne­za­ba­líme, když by to bylo o moc jed­no­duší. A tak jsem vy­pá­t­rala ně­ko­lik názorů o myš­lence, která nás žene dál.

Doktor Freud si myslel, že lid­skou hnací silou je libido čili se­xu­ální pud. Nic proti dok­toru Freu­dovi, ale podle mě je spousta lidí, kteří vydrží žít bez sexu a libido u nich asi nemá příliš velkou funkci. Myslím, že třeba kněz zcela jistě nežije jen proto, že to chce jeho libido.

Za­jí­mavý názor na tuhle pro­ble­ma­tiku má jedna ame­rická spi­so­va­telka, která říká, že smysl života je v rozkoši. Na tom něco bude, pro­tože rozkoš je dost široký pojem. Každý totiž může vidět rozkoš v něčem jiném. (Třeba v psaní článků na tento web.)

Jiný spi­so­va­tel si myslí, že žijeme, abychom se roz­ví­jeli. Rozvoj je určitě také dů­le­žitý, ale přece jenom mi rozkoš při­padá jako lepší va­ri­anta.

Po­slední cíl lidské exis­tence jsem ob­je­vila ne­dávno, když jsem sly­šela o fi­lo­zo­fic­kých úva­hách mých vrs­tev­níků. Ti vy­mys­leli, že lidé žijí, aby mohli plodit další lidi. No nevím, jestli žiji kvůli před­stavě, že budu mít děti.

Záleží na vás k jakému názoru se při­klo­níte. Ale já pro­za­tím budu žít proto, abych zjis­tila smysl života.

píše k47 & hosté, ascii@k47.cz