k47.cz
výběr foto Praha povídky kultura
TECH ▞▞ kolo | twitter RSS

Přání

15. 8. 2003 (před 16 lety) — k47 (CC by-nc-sa) (♪)

V neděli jsme byli v ja­kýchsi jes­ky­ních kdesi v Je­se­níku, bylo to tam fajn. Tep­lota 7°C, sta­lag­mity, sta­lak­tity, sem tam nějaký sta­lag­nát, ta­jemná mi­ni­je­zírka a jakési jes­kynní perly. To bylo sa­mo­zřejmě moc fajn, ale to vůbec není dů­le­žitý. Trochu víc dů­le­žitý je fakt, že kdesi hlu­boko v masivu vá­pence v jedné úzké chodbě byl jakýsi ba­cu­latý kráp­ník na který bylo do­vo­leno sahat. Zval se Černé srdce a vázala se k němu pověst, že když se ho někdo dotkne levou rukou a něco si bude přát,údajně se to do 1 roku a 1 dne (nebo jen 1 roku, to teď nevím) splní.

První co mě na­padlo, jestli si můžu přát jen jednu věc, nebo víc věcí které bych poté spojil do jed­noho přání. Za­vrh­nul jsem to, pro­tože do­o­pravdy chci jen jednu „věc“. Přání na hmotné statky jsem za­vrh­nul už dávno, pro­tože je to blbost něco chtít dostat, to se musí vydřít a získat. Já chci zkrátka něco jiného.

Ne­vá­hal jsem a, s levou rukou na tom kráp­níku, jsem si přál to co jsem si přál. A to co jsem si přál, to vám ne­řeknu, pro­tože pod­mínka úspěš­ného spl­nění tohoto přání je, že o tom nikomu ne­řeknu.

Pro­ceduru jsem vy­ko­nal a šel dál. Vše bylo O.K., stačí jen počkat rok a den nebo míň mám to před sebou jako na talíři. Ale i kdy­bychom uznali tyhle po­ví­dačky za prav­divé (a já na to moc ne­vě­řím), na­padlo mě, že by se to mohlo splnit, ale trochu jinak.

Tak na­pří­klad M@rty by chtěl air­sof­tový ku­lo­met M249 SAW, taky zvaný „minimi“. A v ten pravý oka­mžik se mu hlavou pro­žene slovo „minimi“ a co když je ná­ho­dou minimi taky značka plín. To by bylo trapné. Chá­pete co myslím? V tom pří­padě se moje přání dá vy­já­d­řit mnoha po­dob­nými, ale jinými po­do­bami a ne­spoč­tem úplně jiných věcí.

V tom pří­padě mě napadá jen jediné: i v pří­padě zá­zraků za­cho­vejte přes­nost a jasně vy­já­d­řete oč žádáte.


do­pl­něno 7.1.2006: S od­stu­pem dvou a půl roku můžu říct, že to je jenom kec. :-) Nic se ne­stalo.

píše k47 & hosté, ascii@k47.cz