k47.cz  — každý den dokud se vám to nezačne líbit
výběr foto Praha povídky kultura
TECH ▞▞ kolo | twitter RSS

Mail slibující štěstí

— k47 (CC by-nc-sa) (♪)

Určitě se vám to taky stalo. Do­stali jste mail, který vám sli­buje spl­nění přání, stačí ho jen poslat deseti dalším lidem.

Já jsem takový dostal a podle skupin ad­re­sátů od­ha­duji, že jsem už asi v 6. v pořadí. Nevadí.

Na za­čátku sá­hodlou­hého mailu ně­ko­lik lidí psalo, že se jim to po­vedlo: po­slali to 10 lidem a jejich přání se vy­pl­nilo snad už ten den, nebo den další. Řekl jsem OK a četl jsem dál. Tam bylo teprve jádro věci: nějaký kecy něco si přej. Máš na to 10 vteřin…

10
9
8
7
6
5
4
3
2
1
0

…aby se ti to spl­nilo, pošli tento mail 10 lidem do 1 hodiny od chvíle, kdy sis ho pře­četl. Když tak učiníš tvoje přání se splní, když ne stane se opak.

Sa­mo­zřejmě jsem si něco přál a chtěl jsem ten mail poslat, ale ve svém ad­re­sáři jsem ne­na­šel 10 lidí, které bych tím ne­vy­to­čil. Tak nic! Nevadí.

„To je přece blbost, nějaký mail, to nic ne­o­vlivní“ jsem si po­mys­lel. A asi to byla pravda.

Ale tu noc se mi o tom zdálo a přesně podle před­po­vědi v mailu, která hlá­sala, že se stane opak.

Teď s od­stu­pem ně­ko­lika dní mohu říct, že se to ne­stalo. Což je po­cho­pi­telný.

Ale vkrádá se myš­lenka, jestli by nebylo jinak, kdy­bych ten mail poslal. To už se teď ne­do­zvím.

P.S. Sa­mo­zřejmě bych mohl pod­vá­dět a poslat to se zpož­dě­ním ale 1. někdy jsem ne­chutně fair-play a 2. je ten mail dávno zničen.

píše k47 & hosté, ascii@k47.cz