k47.cz    — každý den dokud se vám to nezačne líbit
foto Praha výběr povídky kultura | twitter FB

Kazatelé

6. 7. 2007 — k47 (CC by-nc-sa)

Každý člověk je kazatelem. Tohle jsem si uvědomil, když mi Timmy z kruhu dal cédéčko jejich skupiny Wessani a já se do něj zaposlouchal. Wessani jsou rapující křestani. Zajímavé? Ne dost na to, abych o tom psal článek. Oni rapují o tématech víry a o Bohu, což vypadá takhle napsané dost bizarně, ale funguje to. V těch okamžicích mi došlo, že oni jsou kazatelé a novými prostředky se snaží konvertovat a kázat víru. Proč ne? A to vůbec není nic zvláštního. Každý člověk, který se kdy veřejně vyjadřoval, je kazatelem. Prezentuje svojí pravdu a snaží se o ní přesvědčit všechny ostatní. A to nemusí jít o názory nikterak závažné. Stačí úplně obyčejný blog, který je také nenápadnou kazatelnou, která přitahuje stádo naslouchajících.

I já jsem kazatel a celé stránky k47.cz jsou mou kazatelnou. I když nemám žádný akční plán, kážu chaotické zlo a optimizantropické vzruchy. Kdo mi naslouchá a uvěří, je zcela automaticky podvědomě přetvářen. Může pomalu přijímat cizí vizi světa a názory. A to je podstata kázání – konvertování; neboli změna přesvědčení a názorů, zcela přirozená věc, základ moci.

Když tohle víme, můžeme snadno připravit recept virtuálního zatracení. Situace je následující: kazatelna je internet, vy nesouhlasíte s kazatelovými názory. Co s tím? Agresivně zaútočit? Ne, to rozhodně ne. Když chcete někoho na internetu uvrhnout v zapomnění, přestaňte o něm mluvit, nepište o něm, neodkazujte na jeho stránky, nehaňte ho a ani nevyslovujte jeho jméno, prostě na něj zapomeňte. Tak ho nejlépe vymažete z povědomí. Internet totiž velmi dobře potvrzuje pravidlo, že i negativní reklama je reklama. Ano, virtuální kazatel, který zjedná rozruch, naštve spousta lidí a ti ze svých blogů budou linkovat kazatelovu stránku. Tito lidé se stávají kazatelovým nástrojem a tyto odkazy – nervové spojky internetového mozku – jsou zachyceny a indexovány, vzruchy se šíří a kazatele je možné najít snadněji. A přesně tuto intoxikaci nemůžeme dopustit. Když chceme, aby byl zapomenut, musíme o něm přestat myslet, musíme ho vyhladit z povědomí, ale přitom nevyslovovat jeho jméno, neukazovat na něj, nepopisovat ho konkrétně, ani pomocí sebeobecnějších metafor. Je to tichý vzdor. Ghándí, děkuji.

Pro kazatele je důležité, aby se o něm vědělo a tam také směřuje veškerá jeho činnost. Přetrhnutí linky mezi ním a jeho obětmi je další rána jeho možnosti být viděn a následován. Nebojte se udělat nějakou tu sabotáž, všechno je povoleno, když se o tom nikdo nedozví. Nelámejte vaz vlastníma rukama, když to jde udělat lépe…

Ale jiné nepřátelské parazitické kazatele nemusíme jenom zabíjet a pak potichu pojídat jejich ledviny. Dost často je třeba se jim bránit, když se snaží konvertovat přímo nás. Nemusí jít o nějaké vyslovené lobování, násilné přetahování k nějaké nesmyslné víře. I pitomá reklama je kázání, které na někoho působí velice přesvědčivě. Reklama na populaci působí prakticky nepřetržitě a útočí levým hákem na podvědomí, vyvolává pocit, že ten zbytečný krám je strašně moc in a nelze bez ní žít. Když jí budeme vzdorovat, nic se nezmění, má kazatelnu v každé domácnosti, na internetu, v terénu. Nelze se jí vyhnout, nelze jí zabít, nelze se jí zbavit. Ale je možné vzdorovat. Vzdor je možný jedině totální ignorancí, všudypřítomnými pochybnostmi a sarkastickou nedůvěrou. Když vám začně někdo kázat, zbavte se ho. Když to není možné, odejděte z místnosti, opusťte planetu, jdete pryč. Když to není možné nevěřte jeho slovům. Každá hláska je zcela lživá, je to jenom způsob jak z vás vytáhnout peníze a šířit svůj vliv. Nidky nevěřit, naprosto ignorovat. Všeobjímající apatický pesimismus je ten správný postoj při přijímání cizích názorů. Nevěřte nikomu, své matce, svému otci, bratrovi, žádným příbuzným, nedůvěřujte svým učitelům, zapomeňte na celebrity, zahoďte všechyn ty idoly, spalte knihy i s jejich spisovateli. Važte jejich slova a podrobujte je zkoumání, každé prohlášení si prověřte. Slepé následování jakýchkoli kroků se nikdy nemusí vyplácet. Důvěru můžete dát jen těm, kteří sdílí vaší víru a bezvýhradně kážou vaše slova.


Tak tedy kazatelé, hlásejte svojí pravdu, ale vězte, že já vás nebudu poslouchat, natož vám věřit.

Kaja47 (chaotické zlo kázající entropista)

píše k47 & hosté, ascii@k47.cz