k47.cz
výběr foto Praha povídky kultura
TECH ▞▞ kolo | twitter RSS
««« »»»

Haity, ropa, politická korektnost, genderová lingvistika a blogující papež

26. 1. 2010 (před 10 lety) — k47 (CC by-nc-sa) (♪)

V po­slední době se ve světě stalo ně­ko­lik věcí, které volají po ko­men­táři. Tady je…


Takže předně tady bylo to straš­livé ze­mětře­sení na Haiti. ███████████████████████████████████████████████████████████████████████████████████████████████████████████████████████████████████████████████████████████████████████████████████████████████████████████████████████████████████████████████████████████████████████████████████████████████████████████████████████████████████████████████████████████████████████████████████████████████████████████████████████████████████████████████████████████████████████████████████████████

███████████████████████████████████████████████████████████████████████████████████████████████████████████████████████████████████████████████████████████████████████████████████████████████████████████████████████████████████████████████████████████████████████████████████████████████████████████████████████████████████████████████████████████████████████████████████████████████████████████████████████████████████████████████████████████████████████████████████████████████████████████████████████████████████████████████████████████████████████████████████████████████████████████████████████████████████████

████████████████████████████████████████████████████████████████████████████████████████████████████████████████████████████████████████████████████████████████████████████████████████████████████████████████████████████████████████████████████████████████████████████████████████████████████████████████████████████████████████████████████████████████████████████████████████████████████████████████████████████████████████████████████████████████████████████████████████████████

█████████████████████████████████████████████████████████████████████████████████████████████████████████████████████████████████████████████████████████████████████████████████████████████████████████████████████████████████████████████████████████████████████████████████████████████████████████████████████████████████████████████████████████████████████████████████████████████████████████████████████████████████████████████████████████████

███████████████████████████████████████████████████████████████████████████████████████████████████████████████████████████████████████████████████████████████████████████████████████████████████████████████████████████████████████████████████████████████████████████████████████████████████████████████████████████████████████████████████████████████████████████████████████████████████████████████████████████████████████████████████████████████████████████████████████████████████████████████████████████████████████████████████████████████████████████████████████████████████████████████████████████████████████████████████████████████████████████████████████████████████████████████████████████████████████████████████████████████████████████████████████████████████████████████████████████████████████████████████████████████████████████████████████████████████████████

██████████████████████████████████████████████████████████████████████████████████████████████████████████████████████████████████████████████████████████████████████████████████████████████████████████████████

█████████████████████████████████████████████████████████████████████████████████████████████████████████████████████████████████████████████████████████████████████████████████████████████████████████████████████████████████████████████████████████████████████████████████████████████████████████████████████████████████████████████████████████████████████████████████████████████████████████████████████████████████████████████████████████████████████████████████████████████████████████████████████████████████████████████████████████████████████████████████████████████████████████████████████████████████████████████████████████████████████████████████████████████████████████████████████████████████████████████████████████████████████████████████████████████████████████████████████████████████████████████████████████████████████████████████████████████████████████████████████████████████████████████████████████████████████████████████████████████████████

Jednu věc ne­mů­žeme zpo­chyb­nit: mys­líme pro­střed­nic­tvím řeči. Ja­zy­kové pro­středky naší rodné řeči přímo ovliv­ňují uva­žo­vání, pro­tože nám dávají různé ná­stroje, kte­rými se něco dá vy­já­d­řit snáze, něco ob­tíž­něji a něco skoro vůbec. A když něco ne­do­ká­žeme vy­já­d­řit, ne­mů­žeme o tom kon­krétně pře­mýš­let (viz Orwell a jeho román 1984). Stejně to platí na­pří­klad i v pří­padě pro­gra­mo­va­cích jazyků.

█████████████████████████████████████████████████████████████████████████████████████████████████████████████████████████████████████████████████████████████████████████████████████████████████████████████████████████████████████████████████████████████████████████████████████████████████████████████████████████████████████████████████████████████████████████████████████████████████████████████████████

█████████████████████████████████████████████████████████████████████████████████████████████████████████████████████████████████████████████████████████████████████

A na­ko­nec: Papež vzká­zal svým kněžím, aby blo­go­vali. Což dává smysl. Když chcete oslo­vit lidi téhle doby, musíte na ně mluvit ja­zy­kem téhle doby a po­u­ží­vat k tomu její pro­středky. Kdo to ne­po­chopí, umře opuš­těný. I když v pří­padě papeže a jeho smečky bych byl radši pro druhou mož­nost.

píše k47 & hosté, ascii@k47.cz