k47.cz  — každý den dokud se vám to nezačne líbit
výběr foto Praha povídky kultura
TECH ▞▞ kolo | twitter RSS

xml

22. 11. 2012 lift-json 📷
11. 11. 2012 XPath.scala 📷
18. 6. 2012 Srovnání Scala.xml, Anti-xml a XPath 📷
píše k47 & hosté, ascii@k47.cz