k47.cz    — každý den dokud se vám to nezačne líbit
foto Praha výběr povídky kultura | twitter FB

programování

12. 3. 2018 Vytvořit jazyk (exkurze do světa Lispu, šílenství závorek a vítězství strojů)
14. 4. 2015 Terminalita #13 - Laura P.
30. 6. 2014 Kafe v pět
7. 12. 2012 Funkcionálně.cz
24. 9. 2012 Sleeping patterns
24. 9. 2012 Kosinová podobnost📷
24. 9. 2012 Scala - líné parametry, líné závislosti a líné proxy📷
18. 9. 2012 Conway's game of life
10. 9. 2012 Spellcheck
23. 8. 2012 Pyramid of Smugness: Programming languages edition📷
18. 6. 2012 MySQL group by trik
23. 3. 2012 Prog smetí
23. 3. 2012 Scala - konverze TupleN na case class📷
23. 3. 2012 Scala - Booleovská kompozice funkcí📷
23. 3. 2012 Atrox\Matcher
23. 3. 2012 PHP 5.4
9. 2. 2012 Scala - String interpolation📷
1. 8. 2011 Groovy📷
23. 6. 2011 Co je dneska k večeři? Zase Scala!
23. 6. 2011 Kompozice monád & Option📷
23. 6. 2011 ScalaQuery📷
23. 6. 2011 Scala - trait Dynamic📷
7. 6. 2011 Scala - Pattern matching a regulární výrazy📷
7. 6. 2011 Ceylon Project
7. 6. 2011 Scala - články📷
7. 6. 2011 Go třídy ve Scale📷
4. 4. 2011 Další várka článků převážně o Scale
22. 2. 2011 Virtuální detox
21. 2. 2011 Operace Tripkodér
18. 2. 2011 Scala - typově bezpečné eventy📷
18. 2. 2011 Scala type bounds vs. C# constraints on type parameters📷
18. 2. 2011 C# hejt
13. 2. 2011 Scala for expression vs. C# LINQ
7. 2. 2011 Scala - gimmicks
7. 2. 2011 Scala - tranzitivita implicitních konverzí📷
6. 2. 2011 Scala - metody ála Smalltalk📷
31. 1. 2011 End-time #3 - rok 2014
19. 1. 2011 Scala - přednášky📷
7. 1. 2011 Scala versus C# 4.0 - Strukturální typy versus Dynamic member lookup📷
3. 1. 2011 Scala - klasický for cyklus📷
3. 1. 2011 Scala - dynamický jazyk📷
15. 12. 2010 Scala - několik video-úvodů do jazyka📷
13. 12. 2010 Scala - Zřetězené porovnávání📷
19. 6. 2010 This was a triumph. I'm making a note here: HUGE SUCCESS📷
13. 6. 2010 get_calling_class() pro PHP 5.2📷
3. 5. 2009 Testament Larryho Walla
19. 8. 2008 Hate only
15. 6. 2008 Floyd-Warshallův srandovní algoritmus📷
2. 6. 2008 669.167📷
9. 5. 2008 669.163📷
7. 3. 2008 669.141📷
Statistický generátor textu
Java/Scala - práce s obrázky
Content-aware image cropping with Scala
píše k47 & hosté, ascii@k47.cz