k47.cz
výběr kolo foto Praha povídky kultura
TECH ▞▞ | twitter RSS

PHP

10. 9. 2012 Spellcheck
23. 8. 2012 Pyramid of Smugness: Programming languages edition 📷
18. 6. 2012 Atrox\Arr
23. 3. 2012 Prog smetí
23. 3. 2012 PHP 5.4
23. 3. 2012 Atrox\Matcher
21. 2. 2011 Operace Tripkodér
19. 6. 2010 This was a triumph. I'm making a note here: HUGE SUCCESS 📷
13. 6. 2010 get_calling_class() pro PHP 5.2 📷
26. 9. 2009 PHP Objektová obálka pspell 📷
29. 7. 2009 Jednoduché problémy mívají většinou složité řešení
9. 7. 2009 Typografické udělátko
28. 9. 2008 669.222 📷
píše k47 & hosté, ascii@k47.cz