k47.cz
výběr kolo foto Praha povídky kultura
TECH ▞▞ | twitter RSS

Tits or GTFO

27. 2. 2009 (před 11 lety) — k47 (CC by-nc-sa)

A víte, že na FFK UK za­vedli nový před­mět in­ter­ne­tové memy, který před­náší sám Moot?

píše k47 & hosté, ascii@k47.cz