k47.cz
výběr kolo foto Praha povídky kultura
TECH ▞▞ | twitter RSS
««« »»»

669.277

25. 6. 2009 (před 11 lety) — k47 (CC by-nc-sa)

Ně­kteří tomu říkají se­lhání vědy. Ne, je to naše se­lhání, že ne­u­ne­seme pravdu.

En­t­ro­pie. Vesmír se bude rozpí­nat a ochla­zo­vat a až vy­čerpá všechnu vy­u­ži­tel­nou ener­gii, de­fi­ni­tivně zemře. Když jsem se tohle do­zvě­děl, bylo mi na nic. Neje­nom, že nemám šanci jako jed­not­li­vec, ale ani jako lid­stvo ne­mů­žeme přežít.


Hej, tenhle strip je zkrátka ge­ni­ální a ne­tvrďte mi opak. Udělal jsem ho před pěti a půl měsíci a pořád mě pře­kva­puje, jak je prav­divý. Kdy­bych si měl vybrat je­di­nou šest-šest-de­vítku, která pře­žije na­for­má­to­vání disku, byla by to právě ta s číslem 277.

««« předchozí následující »»»
píše k47 & hosté, ascii@k47.cz