k47.cz
výběr kolo foto makro povídky kultura
koronavirus TECH ▞▞ 🞄⬤🞄 | twitter RSS
««« »»»

669.273

2. 6. 2009 (před 12 lety) — k47 (CC by-nc-sa)

Tenhle strip je první, který uka­zuje novou funkci k47čky, kdy se dá článek nebo strip vložit přímo mezi no­vinky. Rozdíl oproti mi­nu­losti skoro žádný, ale pod ka­po­tou to zna­mená jeden dost děsivý (a pomalý) da­ta­bá­zový pohled navíc a dal­ších pár sta­rostí.

píše k47 & hosté, ascii@k47.cz