povídky foto kultura ostatní stripy
facebook twitter
ASCII blog doomsday party

k47.cz

21. 8. 2008

669.201

       

publikováno 21. 8. 2008

příbuzné články:
669.231
669.205
669.208
669.211
669.214

sem odkazují:
Ach, vy malověrní!