k47.cz

twitter RSS

669 volební speciál 2008

11. 2. 2008 (před 14 lety) — k47 (CC by-nc-sa)
píše k47 & hosté, ascii@k47.cz