k47.cz  — každý den dokud se vám to nezačne líbit
foto Praha výběr povídky kultura
twitter FB RSS

StripBot

1. 8. 2011 — k47 (CC by-nc-sa) (♪)

Stri­pBot je jed­no­du­chý robot, který sle­duje RSSka ně­ko­lika online stripů a ko­miksů a na všechny no­vinky upo­zor­ňuje na Twit­teru.

Stri­pBota jsem pů­vodně napsal v březnu 2009 v Groovy, po víc než roce jsem ho pře­psal do Javy a ko­nečně před ně­ko­lika měsíci ho pře­psal do Scaly.

Tady je kom­pletní zdro­ják.


píše k47 & hosté, ascii@k47.cz