k47.cz
výběr kolo foto makro povídky kultura
koronavirus TECH ▞▞ 🞄⬤🞄 | twitter RSS

Sleeping patterns

24. 9. 2012 (před 9 lety) — k47 (CC by)

Jednou ráno jsem někomu chtěl napsat, ale ne­vě­děl jsem jestli bude vzhůru. Hned mě na­padlo, že z jeho tweetů můžu snadno zjis­tit, kdy ob­vykle chodí spát a kdy ob­vykle vstává. Tak jsem napsal tenhle malý & jed­no­du­chý skript a hned nato ho pu­b­li­ko­val na gi­thubu.


Tady je pár ukáz­ko­vých vý­stupů:

píše k47 & hosté, ascii@k47.cz