k47.cz
výběr kolo foto Praha povídky kultura
TECH ▞▞ | twitter RSS

Scrabble

— k47 (CC by-sa) (♪)

Skript na­psaný ve Scale, který se se­znamu slov vybere ty, za něž by ve Scra­bble bylo nej­více bodů.

val letters = Map(
'a' -> 1, 'é' -> 3, 'k' -> 1, 'r' -> 1, 'ů' -> 4,
'á' -> 2, 'ě' -> 3, 'l' -> 1, 'ř' -> 4, 'v' -> 1,
'b' -> 3, 'f' -> 5, 'm' -> 2, 's' -> 1, 'x' -> 10,
'c' -> 2, 'g' -> 5, 'n' -> 1, 'š' -> 4, 'y' -> 2,
'č' -> 4, 'h' -> 2, 'ň' -> 6, 't' -> 1, 'ý' -> 4,
'd' -> 1, 'i' -> 1, 'o' -> 1, 'ť' -> 7, 'z' -> 2,
'ď' -> 8, 'í' -> 2, 'ó' -> 7, 'u' -> 2, 'ž' -> 4,
'e' -> 1, 'j' -> 2, 'p' -> 1, 'ú' -> 5).withDefaultValue(0)

/* ninja mode on
val letters =
  Map(1 -> "adeiklnoprstv", 2 -> "jyumáíchz", 3 -> "béě", 4 -> "čýšžřů", 5 -> "fgú", 6 -> "ň", 7 -> "ťó", 8 -> "ď", 10 -> "x")
    .flatMap { case (k, vs) => vs.map(_ -> k) }.withDefaultValue(0)
*/

val words = io.Source.fromFile("seznam_slov").getLines
val wordsScore = words.map { w => (w, (w.map(letters).sum)) }.toSeq
val ordered = wordsScore.sortBy { _._2 }.reverse
ordered.take(10).foreach(println)
píše k47 & hosté, ascii@k47.cz