k47.cz  — každý den dokud se vám to nezačne líbit
foto Praha výběr povídky kultura
twitter FB RSS

Scrabble

— k47 (CC by-sa) (♪)

Skript na­psaný ve Scale, který se se­znamu slov vybere ty, za které by ve Scra­bble bylo nej­více bodů.


píše k47 & hosté, ascii@k47.cz