k47.cz
výběr kolo foto makro povídky kultura
koronavirus TECH ▞▞ | twitter RSS

Odkud jsou návštevníci 4chanu - skript

14. 7. 2012 (před 8 lety) — k47 (CC by)

Skript, který jsem použil na vy­ge­ne­ro­vání ko­lá­čo­vých grafů


/*
select ExtractValue(meta, '//flag.code') flag, count(*)
from posts3
where chan = '4chan' and board = 'sp' and meta != '' and meta != '<meta/>'
group by flag
order by count(*)
*/

val count = 20
val pairs = data.split("\n").map(x => x.span(!_.isDigit)).map { case (l, c) => (l, c.toDouble / 1000) }
val map = pairs.toMap

def round(d: Double) = (d * 10 toInt).toDouble / 10
def perc(d: Double) = round(d * 100) + "%"

val (detail, rest) = pairs.reverse.splitAt(count)

val sum     = pairs map (_._2) sum
val restsum = rest map (_._2) sum

val labels = detail.map(_._1).take(count).map(l => l+" "+perc(map(l) / sum)) :+ ("others "+perc(restsum / sum)) mkString "|"
val values = detail.map(_._2).take(count) :+ restsum mkString ","

println("http://chart.apis.google.com/chart?chtt=&chs=600x500&chco=&chd=t:"+values+"&cht=p&chl="+labels)
píše k47 & hosté, ascii@k47.cz