k47.cz  — každý den dokud se vám to nezačne líbit
foto Praha výběr povídky kultura
twitter FB RSS

Historie REPLu

1. 8. 2011 — k47 (CC by) (♪)

Scala má skvělý REPL (in­ter­ak­tivní kon­zoli). Celkem často, než se pustím do pro­gra­mo­vání „na­čisto“, tak začnu ex­pe­ri­men­to­vat v REPLu. Někdy bych vý­sle­dek těhle pokusů chtěl za­cho­vat, ale z his­to­rie se vy­ta­huje dost ne­po­ho­dlně. Proto jsem nepsal skript, který his­to­rii REPLu uloží do sou­boru.


píše k47 & hosté, ascii@k47.cz