k47.cz
výběr kolo foto makro povídky kultura
koronavirus TECH ▞▞ | twitter RSS

Historie REPLu

1. 8. 2011 (před 9 lety) — k47 (CC by)

Scala má skvělý REPL (in­ter­ak­tivní kon­zoli). Celkem často, než se pustím do pro­gra­mo­vání „na­čisto“, tak začnu ex­pe­ri­men­to­vat v REPLu. Někdy bych vý­sle­dek těhle pokusů chtěl za­cho­vat, ale z his­to­rie se vy­ta­huje dost ne­po­ho­dlně. Proto jsem nepsal skript, který his­to­rii REPLu uloží do sou­boru.

import java.io.{ File, FileWriter }

/*
usage:
------
:power       // switch power mode on
:load repl.scala  // load this file
ReplHistory.save() // save history
*/

object ReplHistory {
 def historyToString =
  repl.history.grep("").init.filter(!_.startsWith(":")).mkString("\n")

 def save() = {
  val f = new File("repl-"+System.currentTimeMillis+".scala")
  val fw = new FileWriter(f)
  fw.write(historyToString)
  fw.close()
  println("repl history saved to file "+f)
 }

 def print() = println(historyToString)
}
píše k47 & hosté, ascii@k47.cz