k47.cz  — každý den dokud se vám to nezačne líbit
výběr foto Praha povídky kultura
TECH ▞▞ kolo | twitter RSS

Terminalita

nadřazená sekce sbírka

Příběh tří de­pre­siv­ních stu­dentů na al­ko­ho­lické cestě za svo­bo­dou, smys­lem života, Ší­len­stvím nebo prostě čím­koli, co zrovna dávalo smysl.

po­známky


píše k47 & hosté, ascii@k47.cz