k47.cz
výběr kolo foto makro povídky kultura
koronavirus TECH ▞▞ 🞄⬤🞄 | twitter RSS

Plačky nad Kalderonem

nadřazená sekce sbírka

Gra­fická po­vídka o útěku sku­piny vojáků z opuš­tě­ného Města, kam se do­stali za ne­jas­ných okol­ností a kde jsou pro­ná­sle­do­váni stejně ne­u­r­či­tým Ne­pří­te­lem.

21. 1. 2009 Plačky nad Kalderonem #1 📷
21. 1. 2009 Plačky nad Kalderonem #2 📷
21. 1. 2009 Plačky nad Kalderonem #3 📷
27. 8. 2009 Plačky nad Kalderonem (text grafické povídky) 📷
píše k47 & hosté, ascii@k47.cz