k47.cz  — každý den dokud se vám to nezačne líbit
foto Praha výběr povídky kultura
twitter FB RSS

Epizody

(♪)
nadřazená sekce sbírka

Dva roky pří­běhů party lidí kolem K. Epi­zody za­čí­nají 19. února 2006 a končí přesně 19. února 2008, kdy se parta roz­padne a vět­šina lidí zmizí.

Po­drob­nější (leč lehce za­sta­ralé) in­for­mace.


píše k47 & hosté, ascii@k47.cz