k47.cz
výběr kolo foto makro povídky kultura
koronavirus TECH ▞▞ 🞄⬤🞄 | twitter RSS

Corporal Cortex

nadřazená sekce sbírka

Cor­po­ral Cortex je ob­rov­ská nad­ná­rodní spo­leč­nost, která vyrábí všechno od aut po zubní kar­táčky, půj­čuje nám peníze, staví nám domy.

Cor­po­ral Cortex je také zcela ná­hodný název po­vídky, kterou jsem začal psát pro li­te­rární udá­lost Na­NoWriMo (Nati­o­nal Novel Wri­ting Month) jejíž účast­níci mají za úkol během lis­to­padu napsat novelu o 50000 slo­vech. Žádné ceny, žádná porota, žádné hod­no­cení. Všichni píšou jenom pro radost z psaní a proto, že jde o velkou výzvu. Něco málo jsem o tom už napsal.

Já jsem se roz­hodl všechno pu­b­li­ko­vat v pů­vodní ne­u­pra­vené podobě, které se z ne­do­statku času ne­do­tkla ani kon­t­rola pra­vo­pisu. Číst jenom na vlastní ne­bez­pečí.

Cor­po­ral CortexTer­mi­na­lita
vy­pra­več AdamAdam K.
P.Peo
RRuby
re­ži­sér T.Tomy
AAnit
MMMalej Marty
H.Her­t­zmann
K.K.
MooMu
J.Jesse
PB.Petr Ba­la­bán
DB.David Baran
CS.Carl Co­lo­mon
ŠvábPavouk
Škrtičtlustý ja­pon­ský rváč
YYuki (Sab­rina Če­di­čová)
VPVelkej Pítr
MPMalej Pítr
JaqJa­que­line
MEMi­chael Ellis
J.R. PopeJan 'Kaplan' Řezáč
UrsusMedvěd
de­tek­tivde­tek­tiv To­bo­rin
otecRe­ve­rend
17. 11. 2009 Corporal Cortex #1 (prvních 2500 slov) 📷
24. 11. 2009 Corporal Cortex #2 📷
24. 11. 2009 Corporal Cortex #3 📷
6. 12. 2009 Corporal Cortex #4 📷
6. 12. 2009 Corporal Cortex #5 📷
6. 12. 2009 Corporal Cortex #6 📷
12. 12. 2009 Corporal Cortex #7 📷
12. 12. 2009 Corporal Cortex #8 📷
12. 12. 2009 Corporal Cortex #9 📷
22. 12. 2009 Corporal Cortex #10 📷
22. 12. 2009 Corporal Cortex #11 📷
píše k47 & hosté, ascii@k47.cz