k47.cz  — každý den dokud se vám to nezačne líbit
foto Praha výběr povídky kultura
twitter FB RSS

KK

16. 4. 2006 — k47 (CC by-nc-sa) (♪)

(dvě pís­mena a dva lidé ve zmate­ném světe)


KK * dvě pís­mena a dva lidé ve zmate­ném světe


Zdán­livě ne­smy­slná vše­ho­chuť ge­o­me­t­ric­kých pa­tvarů, která se obtáčí kolem hlav­ního leit­mo­tivu a tak i chaos do­stává smysl, stejně jako dvě pís­mena K upro­střed.

píše k47 & hosté, ascii@k47.cz