k47.cz
výběr kolo foto Praha povídky kultura
TECH ▞▞ | twitter RSS

Intermezzo

30. 6. 2005 (aktualizováno 16. 2. 2006) (před 14 lety) — k47 (CC by-nc-sa)

Kla­sika, jeden z mých prv­ních re­klam­ních pokusů v Pho­to­shopu 7.0, kde mě uchvál­tily velké mož­nosti kon­fi­gu­ro­vání stětců.
In­ter­mezzo jsem vy­stříhl už v roz­mě­rech 669*669, tedy přesně pro nový vzhled K47čky.
Pozn. z těchto roz­měrů vznikl název pro strip 669

píše k47 & hosté, ascii@k47.cz