k47.cz
výběr kolo foto Praha povídky kultura
TECH ▞▞ | twitter RSS

Hvězdice

23. 2. 2006 (před 14 lety) — k47 (CC by-nc-sa)

Hvěz­dice vy­pl­něná krví a tmou

píše k47 & hosté, ascii@k47.cz