k47.cz
mastodon twitter RSS
bandcamp explorer

Rakousko

— neznámý

Rakousko je středoevropský stát s rozlohou 83 900km2 a s 8 miliony 100 tisíci obyvateli. Z tohoto počtu tvoří 91 Rakušané, zbytek tvoří Chorvati, Turci, Maďaři a Poláci. 85% obyvatelstva jsou katolíci. Rakousko se dělí na 9 spolkových zemí, na Burgenland, Karnten, Niederésterreich, Oberésterreich, Salzburg, Steiermark, Tirol, Vorarlberg, Vídeň. Hlavní město je Vídeň s 1,5 miliony obyvatel. Úřední jazyk je měmčina a měnovou jednotkou je EURO. Rakousko je federativní republika s parlamentně-kabinetním systémem. Hlavou státu je prezident volený na 6 let ve všeobecných volbách. Dvoukomorový parlament neboli Spolkové shromáždění(Bundesversammlung) tvoří Národní rada(Nationalrat) a Spolková rada(Bundesrat). Národní rada-dolní komora-má 183 poslanců. Spolková rada-horní komora-reprezentuje spolkové země. Jejími členy je 64 zástupců zemských parlamentů volených úměrně k počtu obyvatel dané země. Výkonná moc je v rukou vlády v čele s kancléřem, kterým je předseda nejsilnější strany. Vládu tvoří mimo kakcléře a vícecancléře také 13 ministrů. Svazové země si uchovaly své historické názvy a uzemí, které jsou od dob středověku prakticky neměné. Každá spolková země má vlastní ústavu, zemský parlament a správní aparát. Zemské parlamenty (Landtagy) jsou voleny ve všeobecných volbách jednou za 4-6 let. Vládu tvoří premiér, jeho zástupce a 6-9 vládních radů(zemských ministrů). Každá vláda vládne samostatně na svém uzemí ve věcech týkající se daného území a plní nařízení spolkových orgánů. Rakousko se zavázalo neuzavírat žádné vojenské pakty a nepřipustilo rozmístění vojenských základen na svém uzemí. 1.1.1995 vstoupilo Rakousko do EU. Učastní se také programu Partnerství pro mír.

Dále pár informací, pro ty z vás, kteří by jste chtěli navštívit Rakousko: Pokud by jste chtěli v Rakousku vrátit daň z přidané hodnoty, tak musíte splnit několik podmínek. Musíte mít trvalé bydliště mimo území EU, nakoupit nad € 75 a zboží vyvést. Nejtěžší asi bude vyřídit příslušné vývozní celní formality. Potřebné formuláře jsou k dispozici v obchodech, označených plaketou TAX FREE. Rakousko má vysoce kvalitní hotelová zařízení, zahrnující na 20 000 hotelů a ubytovacích provozoven s celkovým počtem 690 000 lůžek. Provozovny jsou rozčleněny do kategorií (* až *) a podléhají pravidelným přísným kontrolám. Kromě toho je zde možnost ubytování u četných soukromníků. Další, ale neméně zajímavou možností je ubytování na statku. Čeká na Vás zhruba 29 000 statků s celkovou kapacitou 300 000 lůžek.

Každoročně se v Rakousku konají významné kulturní akce, mezi ně patří i lednový Mozartův týden v Salcburku. V únoru jsou zajímavé masopustní průvody v celém Rakousku. Svatodušní koncerty v Salcburku a Melku se konají na přelomu května a června. Neméně zajímavé jsou Haydnovy koncerty v Eisenstadtu od května do října. Od června do zář probíhá Vídeňské hudební léto(Zvučící klenba) a Bádenský operetní festival. Od července do srpna probíhají mezinárodní hudební dny v Millstattu a Dolnorakouské hudební léto. Srpnu můžete navštívit Mezinárodní jazzový festival Saalfelden. V září a srpnu se koná folkový festival v Mistelbachu a Mezinárodní dny chrámové hudby v St. Pöltenu, Herzogenburgu a Lilienfeldu. Každý pátek dopoledne a 26. října (což je státní svátek) můžete také navštívit zdarma městská muzea ve Vídni.

píše k47, ascii@k47.cz