k47.cz
výběr kolo foto makro povídky kultura
koronavirus TECH ▞▞ 🞄⬤🞄 | twitter RSS

Božena Němcová - V zámku a podzámčí

8. 8. 2004 (před 17 lety) — marty

(1957 – Státní pe­da­go­gické na­kla­da­tel­ství)

Námět:

Děj se ode­hrává na Nym­bur­sku. Něm­cová se snaží ukázat bohaté a chudé v pravém světle. Staví do pro­ti­kladu po­cti­vost, čest­nost a mrav­nost chudých lidí proti po­vrch­nosti šlechty a po­kry­tec­tví slu­žeb­nic­tva.

Děj:

Pan a paní Sko­č­do­po­lovi při­jíž­dějí na zámek. Paní Sko­č­do­po­lová se chce vy­rov­nat vyšší spo­leč­nosti a tak pod­léhá na­šep­tá­vání své ko­morné mamsel Sáry. A proto si koupí titul von Sprin­gen­feld, pořídí si psíka Jolyho, kte­rého hýčká a roz­maz­luje, dále si kupuje šperky a pořádá slav­nosti. Me­zi­tím mezi chudými lidmi vy­pukne cho­lera. První, kdo na ni zemře je vdova Ka­rás­ková se svým synem Jo­sí­f­kem. O jejího dru­hého syna Voj­tě­cha se ochotně po­stará krejčí Sýkora, přes­tože má doma pět dětí. Mamsel Sára škodí, kde může, jen aby z toho měla pro­spěch. Hlavně ne­přeje lásce písaře Kaliny ke klíč­nici Klárce, pro­tože ho chce sama pro sebe. Jednou Sáře uteče Joly do za­hrady, kde pobíhá vzteklý pes. Jolyho za­chrání Voj­těch a je za to přijat do zá­mec­kých služeb. Sára kuje své pikle dále. Se vším se svěří svému ná­pad­ní­kovi lokaji Jacque­sovi. Paní vše vy­slechne a ko­mor­nou Sáru vyhání. Krátce na to one­mocní cho­le­rou. Obě­tavě jí léčí místní doktor. U jejího lůžka se stří­dají Klára a její matka. Jinak všichni hosté z obavy před nemocí utekli. Na­ko­nec se paní Sko­č­do­po­lová uzdraví a změní se v dob­ro­ti­vou li­du­milku. Začíná po­má­hat chudým, ne­chává pro ně po­sta­vit ne­moc­nici a opa­t­rovnu. Voj­tě­cha ne­chává vy­stu­do­vat na dok­tora a na zámek při­jímá Emila, ne­man­žel­ského syna svého muže a stává se mu matkou.

Po­stavy:

píše k47 & hosté, ascii@k47.cz