k47.cz
mastodon twitter RSS
bandcamp explorer

Alois Jirásek - Temno

(1925 – Nakladatelství J.Otto, společnost s r.o.)

Námět:

Děj se odehrává v letech 1723 – 1729 na tvrzi Skalce, později v Praze. Román je obrazem doby vítězné katolické protireformace. Byl napsán v letech 1912-1913. Jirásek objektivně podává obraz společnosti 18. století, kdy dochází k násilné rekatolizaci a jiné než katolické náboženství je utiskováno.

Děj:

V září roku 1723 se vrací regent Lhotský na panství Skalku. Na Skalce žil také myslivec Machovec, tajný člen Jednoty bratrské, se svými dětmi Tomášem a Helenkou, slečna Polexina a správce Čermák, který slídil po tajných bratrech a udával je jezuitům. Pojal podezření i proti myslivci a jeho rodině. Poklidné prostředí bylo narušeno jezuitskou misí v Dobrušce, kterou vedl páter Koniáš. Správce Čermák upozornil jezuity na myslivce Machovce. Tomu se však podařilo uprchnout, ale děti nechal doma. Jezuité prohledali jeho dům a našli zakázané knihy. Jeho děti odvedli do Prahy do služby k bohatému panu Březinovi. Helenka se dostala do služeb k paní Lerchové, matce pana Březiny. Tomáš pracoval na vinicích. Tam také navázal kontakty s tajnými bratry, jejichž vůdcem byl deklamátor Svoboda. V Praze se objevil bratr Vostrý se vzkazem od Machovce, aby s ním Tomáš i Helenka uprchli do Žitavy za otcem. Helenka však nechtěla, protože se zamilovala do Jiřího, syna sládka Březiny. Tomáš tedy uprchl s Vostrým sám. Při útěku jim pomáhal myslivec Svoboda, bratr deklamátora Svobody. Úspěšně se dostali za Tomášovým otcem. Bohužel myslivec Svoboda byl odhalen a zanedlouho popraven. V Praze se mezitím chystaly oslavy svatořečení Jana Nemopuckého. Při jedné z tajným pobožností bratrů v hostinci U Vorlíčků byli přepadeni jezuity v čele s páterem Mateřovským. Deklamátor Svoboda zemřel s drahocenným kalichem v ruce. Když se Helenka dozvěděla, že se má Jiří stát knězem a ona má být dána do poddanství baronu Mladotovi, dále již neváhala a odešla s otcem, který se pro ni do Prahy vrátil.

Postavy:

píše k47, ascii@k47.cz