k47.cz
výběr kolo foto makro povídky kultura
koronavirus TECH ▞▞ 🞄⬤🞄 | twitter RSS
««« »»»

Další zkracovač url v dnešní dlouhé době

3. 6. 2009 (před 12 lety) — k47 (CC by-nc-sa)

He­leďte, asi jsem se zbláz­nil, když jsem dostal nápad udělat mi­li­ontý-první zkra­co­vač dlou­hých odkazů na in­ter­ne­tech. Ten můj běží na adrese url.k47.cz a dělá přesně to, co ten milion před ním: umí zkrá­tit dlouhé in­ter­ne­tové adresy na něco ve stylu https://url.k47.cz/1, což se snad­něji pa­ma­tuje, pře­náší, posílá a vůbec může hodit pro všechny ty Twit­tery a po­dobné ne­smysly.

Zkra­co­vač odkazů je další stří­pek, který zapadl do sklá­dačky port­fó­lia zóny k47. Trochu divný, že tu mám takový děsně nóbl řeči o port­fó­liu, ale he­leďte, po­dí­vejte se na to takhle: kolik webů v zóně k47 vlastně exis­tuje?


Docela dost a tady je re­ka­pi­tu­lace:

Když se po­dí­váte na seznam, musí vám být jasné, že teď mi už chybí jenom mi­k­rob­log, po­řádný soc-net, ga­le­rie umění a další zby­teč­nosti webu dva-nula.

Na zkra­co­vači je za­jí­mavé snad jenom to, že jeho tvorba s pomocí fra­meworku Nette trvala asi tak hodinu a to ještě pře­há­ním.

píše k47 & hosté, ascii@k47.cz