k47.cz    — každý den dokud se vám to nezačne líbit
foto Praha výběr povídky kultura | twitter FB

Scala - Zřetězené porovnávání

13. 12. 2010 — k47 (CC by)

Perl 6 (Duke Nukem Forever mezi programovacími jazyky, který je mimochodem naprosto epic), má neuvěřitelně bohatou syntaxi a jednou z tisíce vychytávek je zřetězené porovnávání, kdy můžete zapsat podmínku ve tvaru 20 <= $temperature <= 25. Když se na to podíváte, dává to smysl na první pohled, ale většina jazyků výraz nevyhodnotí jako 20 <= $temperature && $temperature <= 25, ale jako (20 <= $temperature) <= 25, což není, co by člověk chtěl.

Nicméně i zřetězené porovnávání se dá docela pěkně implementovat ve Scale.


class CC[T <% Ordered[T]](val v: T, val b: Boolean = true) {
// view bound T <% Ordered[T] zaručuje, že T má metody <, >, <=, >=

 def toBool = b

 private def make(x: Boolean) = new CC(v, b && x)

 def <<:(a: CC[T]) = make(a.v < v) // <: je klíčové slovo - tzv. upper type bound
 def :<<(a: CC[T]) = make(v < a.v)

 def >>:(a: CC[T]) = make(a.v > v) // >: je klíčové slovo - tzv. lower type bound
 def :>>(a: CC[T]) = make(v > a.v)

 def <=:(a: CC[T]) = make(a.v <= v)
 def :<=(a: CC[T]) = make(v <= a.v)

 def >=:(a: CC[T]) = make(a.v >= v)
 def :>=(a: CC[T]) = make(v >= a.v)

 override def toString() = "CC " + b.toString
}

implicit def v2cc[T <% Ordered[T]](v: T) = new CC(v)
implicit def cc2b[T](v: CC[T]) = v.toBool

// test
val a = 20
val b = 15

if (10 <<: a :<< 30) { println("ok") } else { println("chyba") }
if (10 <<: a :<< 15) { println("chyba") } else { println("ok") }
if (10 <<: a :>> b) { println("ok") } else { println("chyba") }

Metody končící dvojtečkou se v pozici operátorů volají v opačném pořadí. Metody se bohužel nemůžou jmenovat <:>:, protože to jsou klíčová slova. Teoreticky všechny metody začínající dvojtečkou by mohly mít podobu standardních operátorů porovnání (tedy místo :<< by se použilo <, místo :>> pak > atd), ale z důvodu konzistence a jako signál, že se děje něco nekalého, jsem nechal tvar takový jaký je.

Mimochodem, příklad funguje díky tomu, že kompilátor implicitními konverzemi transformuje výraz 10 <<: 15 :<< 20 na cc2b(bv2cc(15).<<:(10).:<<(20)).

píše k47 & hosté, ascii@k47.cz